Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 28/12/2018 | 14:27:33 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện
Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 2 (07 - 11/01/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các phòng, ban, các xã, thị trấn.

Phòng TC - KH

Tuần 3 (14 - 18/01/2019)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 01/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019.

VP. HĐND - UBND

Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thăm, tặng quà Tết Nguyên đán cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, công nhân xa quê, đối tượng đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm cai nghiện.

Phòng LĐ-TB&XH

Tổ chức thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán 2019.

Phòng Nội vụ

Tuần 5 (28/01/2019 - 01/02/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 05 năm thành lập huyện (01/4)

Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa – Thông tin

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện để xét và đề nghị khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2018; xét khen thưởng bậc cao

Phòng Nội vụ

          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.


Tin liên quan