Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 05/01/2019 | 14:33:38 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 07/01/2019:

Sáng:

7 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Lễ chào cờ của Huyện

MD: - Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, phòng ban huyện

          ĐĐ: Hội trường Huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa tiếp Công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND cùng Bí thư Huyện ủy tiếp Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu  họp nghe báo cáo tình hình giải ngân của các chủ đầu tư

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Giáo dục – Đào tạo, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế, Xí nghiệp công trình công cộng, Kho bạc

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Quang, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện  

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Tân Hưng

14 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu  họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Trường Tiểu học Bàu Bàng và công tác bảo đảm Họp mặt mừng đảng mừng xuân của huyện

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm văn hóa - Thể thao, Phòng Văn hóa – Thông tin, Giáo dục – Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Xí nghiệp công trình công cộng, Văn phòng Huyện ủy.

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 08/01/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương kiểm tra thực tế các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Hưng

          MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường

                   - Chủ tịch UBND xã Tân Hưng

                   - Chánh Văn phòng, c/v Bình dự

          ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Tư ngày 09/01/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Hội nghị giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách 2019 cho các cơ quan, đơn vị (có thư mời riêng)

               - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v: Quang, Thảo dự

          ĐĐ: Hội trường B – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác Lao động - Người có công năm 2018 và tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 – 2018

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018

          MD: - Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cư tri xã Lai Hưng

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Lai Hưng

Thứ Năm ngày 10/01/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp Công dân ở xã Tân Hưng

          ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng thẩm định các ca khúc mới

MD: - Các thành viên Hội đồng thẩm định (do Phòng Văn hóa – Thông tin mời)

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm văn hóa - Thể thao

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                   - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Sở Y tế về công tác cán bộ

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 11/01/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe thông qua đề cương, kịch bản phóng sự 5 năm thành lập huyện Bàu Bàng

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Đài Truyền thanh (chuẩn bị nội dung), Phòng Văn hóa – Thông tin, Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục – Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ.

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy

                   - Chánh Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp xúc cư tri thị trấn Lai Uyên

          ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

Tin liên quan