Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ bảy, 05/01/2019 | 16:22:32 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 02 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 07-01-2019 đến ngày 11-01-2019)

-----

Thứ Hai

(07/01)

Sáng

1-

06 giờ 55:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ chào cờ

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường Huyện

2-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp Ban lãnh đạo Công ty TNHH Polytex Far Eastern (VN)

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa II

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Tân Hưng

Thứ Ba

(08/01)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua:

1. Báo cáo kiểm điểm Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2);

2. Chương trình Hội nghị kiểm điểm Tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo huyện (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị chương trình, nội dung và thông báo thành phần tham dự)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo quyết định số 1647-QĐ/HU, ngày 31-01-2018 của BTV Huyện ủy;

*Phó Chánh Văn phòng Hận và chuyên viên Huệ

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị chương trình, nội dung và thông báo thành phần tham dự)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo quyết định số 1648-QĐ/HU, ngày 31-01-208 của BTV Huyện ủy;

*Phó Chánh Văn phòng Hận và chuyên viên Huệ

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư (09/01)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị giao dự toán Ngân sách cho các đơn vị, địa phương năm 2019

*Phó Chánh Văn phòng Hận và chuyên viên Linh cùng dự

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018

Cùng dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 94 huyện;

Đ/c Lê Thành Quý, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 94 huyện;

Đ/c Nguyễn Công Quan, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Phó trưởng Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 94 huyện.

Địa điểm:

Hội trường B- Tỉnh ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa II

Địa điểm:

Văn phòng Khu phố Bàu Bàng - Lai Uyên

Thứ Năm

(10/01)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị BCH LĐLĐ huyện lần thứ XV (Khóa I), Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn Đại biểu QH tỉnh, tầng 20 -Tháp B

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế về công tác cán bộ

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

4-

15 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ trao quyết định về công tác cán bộ

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Địa điểm:

Phòng họp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Sáu

(11/01)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội huyện Bàu Bàng năm 2018

*Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên Trân cùng dự

Địa điểm:

Hội trường B, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa II

Địa điểm:

Hội trường UBND Thị trấn Lai Uyên

         

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG\

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan