Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 14/01/2019 | 08:21:37 GMT+7
Hội nghị tổng kết công tác thu, chi NSNN năm 2018 và giao dự toán NSNN năm 2019
Sáng ngày 9/1/2019, UBND huyện Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu, chi NSNN năm 2018 và giao dự toán NSNN năm 2019.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có ông Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Huyện ủy; ông Lê Khắc Tri - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế huyện;  Lãnh đạo và kế toán các cơ quan, phòng ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Kế toán ngân sách các xã, thị trấn tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tình hình thực hiện, thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; báo cáo ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019; thông qua quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; thông qua quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2019 của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019…

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban huyện và địa phương đã nêu lên các thuận lợi khó khăn trong việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công và công tác thu-chi ngân sách nhà nước trong năm qua.  

HOÀNG TÚ (ĐTT)


Tin liên quan