Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 23/01/2019 | 10:15:03 GMT+7
Về việc công khai danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông
Căn cứ Công văn số 5399/UBND-KTN ngày 08 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh và Công văn số 1862/VPUB-KTN ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương về việc xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông;
Tập tin đính kèm:

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Biên tập đăng công khai danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông trên Trang thông tin điện tử huyện Bàu Bàng có nội dung như sau:

Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp số liệu từ các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 1129 xe ô tô, trong đó có 28 xe ô tô khách và 1101 xe ô tô tải hết niên hạn sử dụng (đính kèm chi tiết danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng năm 2018 theo huyện, thị, thành phố).

Số TT Biển
đăng ký
Ngày
đăng ký
Nhãn hiệu Năm
sản xuất
Chủ phương tiên Địa chỉ
1 61C-125.24T 24/09/14 HYUNDAI 1993 Nguyễn Văn Của Lai Uyên - Bàu Bàng - BD
2 61C-143.17T 19/09/16 HYUNDAI 1993 CTY TNHH
MTV TMDV
Phương Nhi Phát
Hưng Hoà - Bàu Bàng - BD
3 61C-151.70T 13/05/15 HYUNDAI 1993 Phạm Dũng Lai Hưng - Bàu Bàng - BD
4 61C-167.95T 01/09/15 HYUNDAI 1993 Trương Văn Dũng Lai Khê - Lai Hưng -
Bàu Bàng - BD
5 61C-196.36T 23/02/16 HYUNDAI 1993 Nguyễn Văn Son 1973 Lai Khê - Lai Hưng -
Bàu Bàng - BD
6 61C-203.93T 13/04/16 HYUNDAI 1993 Trần Tuấn Tường Tân Hưng - Bàu Bàng - BD
7 61C-210.94T 21/05/16 HYUNDAI 1993 Lê Văn Tiến 1979 Bàu Lòng - Lai Uyên -
Bàu Bàng - BD
8 61C-218.66T 07/05/10 HYUNDAI 1993 Phạm Văn Quân ấp 1- Trừ Văn Thố -
 Bàu Bàng - BD
9 61C-231.14T 19/09/16 HYUNDAI 1993 Trần Hải Long ấp 4, Trừ Văn Thố,
Bàu Bàng, BD
10 61C-235.98T 21/10/16 HYUNDAI 1993 Nguyễn Văn Hậu 1982 Tổ 7 - Bà Tứ -
Cây Trường - Bàu Bàng - BD
11 61C-242.39T 29/11/16 HYUNDAI 1993 Lê Văn Dũng ấp 1 Trừ Văn Thố,
Bàu Bàng, BD
12 61C-247.90T 21/12/16 HYUNDAI 1993 Lê Văn Dũng ấp 1 Trừ Văn Thố,
Bàu Bàng, BD
13 61C-253.40T 25/01/17 HYUNDAI 1993 Hoàng Vũ 1974 Xà Mách - Lai Uyên -
Bàu Bàng - BD
14 61C-259.52T 09/03/17 HYUNDAI 1993 Đặng Văn Trí Cây Sắn - Lai Uyên -
 Bàu Bàng - BD
15 61C-004.87T 15/02/11 HYUNDAI 1993 Nguyễn Thị Ngọc Trang Lai Khê, Lai Hưng,
Bàu Bàng, BD
16 61C-004.94T 16/02/11 HYUNDAI 1993 CTY TNHH
Hà Quân
Ấp 1 Trừ văn Thố-
Bàu Bàng-BD
17 61C-015.11T 09/06/11 HYUNDAI 1993 Nguyễn Thị Thuý Loan Tổ 1 Bàu Lòng - Lai Uyên -
Bàu Bàng - BD
18 61C-018.51T 19/07/11 DAEWOO 1993 Phạm Dũng Bàu Hốt - Lai Uyên -
Bàu Bàng - BD
19 61C-022.94T 13/09/11 DAEWOO 1993 Nguyễn Văn Son Tổ 5 Lai Khê - Lai Hưng -
Bàu Bàng - BD
20 61C-029.83T 02/12/11 HYUNDAI 1993 CTy TNHH MTV
Hưng Phúc An
Bàu Lòng - Lai Uyên -
Bàu Bàng - BD
21 61C-033.80T 05/02/15 HYUNDAI 1993 Lê Văn Tiến Bàu Lòng - Lai Uyên -
 Bàu Bàng - BD
22 61C-149.11T 14/04/15 HYUNDAI 1993 Trần Văn Phước Bến Tượng - Lai Hưng - Bàu Bàng
23 61C-160.03T 02/07/15 NISSAN 1993 Nguyễn Văn Sơn Tổ 20 Lai Khê
Lai Hưng - Bàu Bàng - BD
24 61C-213.76T 10/06/16 HYUNDAI 1993 Trương Văn Dũng Lai Hưng Bàu Bàng BD
25 61C-249.66T 02/01/17 HYUNDAI 1993 Lê Văn Dũng 1974 ấp 1, Trừ Văn Thố,
Bàu Bàng, BD
26 61C-251.39T 20/01/17 HYUNDAI 1993 Lê Văn Dũng ấp 1 Trừ Văn Thố Bàu Bàng
27 61C-256.16T 23/02/17 HYUNDAI 1993 Cty TNHH
Phạm Gia Phước
TĐS45 TBĐ 09 ấp 1
Trừ Văn Thố Bàu Bàng BD
28 61C-268.63T 27/04/17 HYUNDAI 1993 Đặng Thành Tổ 11A ấp 1 Trử Văn Thố
Bàu Bàng BD
29 61L-7163 01/08/09 HYUNDAI 1993 Phạm Văn Hoàng Tổ2-Bàu Lòng
Lai Uyên - Bàu Bàng - BD
30 61C-154.94T 15/06/15 HYUNDAI 1993 Nguyễn Văn Son Lai Khê, Lai Hưng, Bàu Bàng
31 61C-248.18T 26/12/16 HYUNDAI 1993 Nguyễn Văn Hiệp Ấp 3-Hưng Hoà- Bàu Bàng
32 61C-123.22T 15/10/14 HYUNDAI 1993 Nguyễn Văn Son Tổ 20 Lai Khê, Lai Hưng,
Bàu Bàng, BD

Tin liên quan