Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ tư, 30/01/2019 | 15:54:42 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 7 (11 - 15/02/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổng kết công tác ngành thuế năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Chi cục thuế huyện

Tổng kết công tác ngành y tế năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Phòng Y tế, Trung tấm Y tế huyện

Tuần 8 (18 - 22/02/2019)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 02/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019.

VP. HĐND – UBND,

Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức giao quân năm 2019

Ban Chỉ huy Quân sự

Tuần 9 (25/02/2019 - 01/3/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với công nhân lao động và cán bộ công đoàn trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2019

Phòng LĐ-TB&XH, Văn phòng HĐND - UBND

- Họp xét nâng lương trước thời hạn (chỉ tiêu năm 2018.

- Tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân đầu năm 2019.

- Xét khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2014-2019

 Phòng Nội vụ

          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.


Tin liên quan