Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 01/02/2019 | 10:14:07 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai  ngày 04/02/2019 (30 Tết):

Sáng:

7 giờ 30:  Chủ tịch UBND trực Tết ở cơ quan

                    - Chánh Văn phòng và Tổ trực cùng trực

          ĐĐ: Văn phòng HĐND - UBND huyện

Tối:

18 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa  cùng đoàn của Huyện thăm và chúc Tết các đơn vị: Công an huyện (18 giờ 00), Ban Chỉ huy Quân sự (19 giờ 00)

                 - Chánh Văn phòng cùng đi

          ĐĐ: Trụ sở các đơn vị theo thời gian nêu trên

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài cùng đoàn của Huyện thăm và chúc Tết các đơn vị: Ngành Y tế (18 giờ 00), Khối Đảng và Khối Vận huyện (19 giờ 00)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước cùng đi

          ĐĐ: Trụ sở các đơn vị theo thời gian nêu trên

20 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự chương trình văn nghệ chào xuân mới Kỷ Hợi – 2019

          ĐĐ: Trung tâm hành chính huyện

21 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện họp mặt đón giao thừa, mừng xuân mới Kỷ Hợi – 2019 (đã có thư mời riêng)

          ĐĐ: Hội trường Huyện

23 giờ 50: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự chương trình bắn pháo hoa

          ĐĐ: Trung tâm hành chính huyện

Thứ Ba ngày 05/02/2019 (mùng 1 Tết):

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương trực Tết

                    - Chánh Văn phòng và Tổ trực cùng trực

          ĐĐ: Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 06/02/2019 (mùng 2 Tết):

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu trực Tết

               - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân và Tổ trực cùng trực

          ĐĐ: Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 07/02/2019 (mùng 3 Tết):

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực Tết

                - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước và Tổ trực cùng trực

          ĐĐ: Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu đến Chủ Nhật ngày 08-10/02/2019 (mùng 4 đến mùng 6 Tết):

Nghỉ Tết theo Thông báo số 08/TB-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh

(Có lịch trực riêng)

Thứ Hai  ngày 11/02/2019:

Sáng:

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết

               - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

10 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, các Phó Ban HĐND huyện họp mặt đầu năm với cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 12/02/2019:

Chiều:

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương thăm và chúc Tết Xí nghiệp công trình công cộng

          MD:  - Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Xí nghiệp

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Quang dự

          ĐĐ: Xí nghiệp công trình công cộng

Thứ Tư ngày 13/02/2019:

Sáng:

 8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với các ngành để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nhận đất tái định cư ở Lai Hưng

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thuế

                   - Đại diện UBND thị trấn Lai Uyên

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu thăm và chúc Tết Ngành Văn hóa

MD: - Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Năm ngày 14/02/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch HĐND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết ngành Y tế huyện

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Trung tâm Y tế huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương kiểm tra các khu dân cư tự phát ở các xã, thị trấn: Lai Uyên, Lai Hưng, Cây Trường II.

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

                   - Đại diện Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính

                   - C/v Bình cùng đi

          ĐĐ: Tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 15 để cùng đi

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 15/02/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị tổng kết Chi cục thuế huyện

          ĐĐ: Chi cục thuế huyện

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp Chi bộ Văn phòng

          MD: - Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan