Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 01/02/2019 | 15:24:24 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 06&07 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 04-02-2019 đến ngày 15-02-2019)

-----

Thứ Hai -04/02 (30 Tết)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy trực tiếp khách tại Huyện ủy (cả ngày)

Phó Chánh Văn phòng Hận và Tổ trực

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Tối

1-

18 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm và chúc tết các đơn vị: Công an huyện (18 giờ 00),  Ban Chỉ huy Quân sự huyện (19 giờ 00)  

Cùng đi:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

Đ/c Nguyễn Thành Tốt - HUV, Chủ tịch UB.MTTQ huyện;

Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh VP.HĐND-UBND huyện và Chuyên viên Luận

Địa điểm:

Trụ sở các đơn vị theo thời gian quy định

2-

18 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm và chúc tết các đơn vị: Ngành y tế (18 giờ 00); Khối Đảng và Khối vận huyện (19 giờ 00)

Cùng đi:

- Đ/c Huỳnh Công Du - UVTV, Trưởng Ban Dân vận HU;

- Đ/c Võ Thành Giàu - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đ/c Trương Văn Tài - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Đ/c Trần Văn Hưng - HUV, Phó Chủ tịch UB.MTTQ huyện;

-Đ/c Trần Hoàng Hận, Phó Chánh Văn phòng; Đ/c Nguyễn Thanh Phước, Phó Chánh VP. HĐND-UBND và   Chuyên viên Việt.

Địa điểm:

Trụ sở các đơn vị theo thời gian quy định

3-

20 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực  dự Chương trình Văn nghệ chào xuân Kỷ Hợi năm  2019

Cùng dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Đ/c Nguyễn Thành Tốt, HUV, Chủ tịch UB.MTTQ huyện

Đ/c Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Địa điểm:

Trung tâm hành chính huyện

4-

21 giờ 30:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Họp mặt đón giao thừa xuân Kỷ Hợi

Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

5-

23 giờ 50:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự chương trình bắn pháo hoa

Cán bộ, công chức Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Trung tâm hành chính huyện

Thứ Ba -05/02 (Mùng 1 Tết)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp khách tại Huyện ủy (cả ngày)

Cùng trực:

Chánh Văn phòng Huyện ủy và Tổ trực

Thứ Tư - 06/02 (Mùng 2 Tết)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Lưu Văn Long, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy trực tiếp khách tại Văn phòng Huyện ủy cả ngày

Cùng trực:

Phó Chánh Văn phòng Chi và Tổ trực

Thứ Năm -07/02 (Mùng 3 tết )

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp khách tại Văn phòng Huyện ủy cả ngày

Cùng trực:

Phó Chánh Văn phòng Hận và Tổ trực

Thứ Sáu - 08/02 (Mùng 04 Tết)

Nghỉ theo Thông báo số 08/TB-UBND, ngày 14 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương

Thứ Hai

(11/02)

Sáng

1-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự họp nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Mời dự:

Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;

Thủ trưởng các cơ quan: UB.MTTQ, Liên đoàn lao động, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng y tế, Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa - thể thao; Trung tâm y tế, Đội Quản lý thị trường số 3, Văn phòng HĐND-UBND huyện;

Chánh Văn phòngvà chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

2-

10 giờ 00:

Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp mặt cán bộ, công chức Văn phòng đầu năm

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(12/02)

Sáng

1-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp mặt đầu năm với Khối Đảng

Mời dự:

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

10 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp mặt đầu năm với Khối vận

Mời dự:

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

Đại diện lãnh đạo UB.MTTQ và các đoàn thể huyện

Địa điểm:

Phòng họp Ban Dân vận Huyện ủy

Chiều

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm Tết Xí nghiệp Công trình công cộng

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện

Địa điểm:

Xí nghiệp Công trình công cộng huyện

Thứ Tư

(13/02)

Chiều

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm Tết Ngành văn hóa thông tin huyện

Cùng dự:

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Năm

(14/02)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

 13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(15/02)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy thăm cơ sở sau Tết

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan