Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ tư, 06/03/2019 | 08:45:14 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 10 (04 - 08/3/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ban Chỉ huy Quân sự

Tuần 11 (11 - 15/3/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Họp thông qua thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng I

Phòng Nội vụ

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2018

Ban Chỉ huy Quân sự

Tuần 12 (18 - 22/3/2019)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN quý I/2019, kế hoạch quý II/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019.

- Báo cáo tình hình đầu tư công quý I/2019, kế hoạch quý II/2019.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách quý I/2019, kế hoạch quý II/2019.

VP. HĐND - UBND

Phòng TC-KH

Tuần 13 (25 - 29/3/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 và Lễ kỷ niệm 05 năm huyện Bàu Bàng đi vào hoạt động (01/4/2014-01/4/2019)

Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2019

Phòng VHTT, Trung tâm VHTT huyện

Tổ chức thăm tân binh

Ban Chỉ huy Quân sự

          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

Tin liên quan