Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 15/03/2019 | 16:10:04 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)
Tập tin đính kèm:

tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 12 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 18-3-2019 đến ngày 21-3-2019)

-----

Thứ Hai

(18/3)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 01 năm 2019.

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

2-

09 giờ 00:

Họp Thường trực Huyện ủy về công tác cán bộ

Cùng dự:

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

10 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ

Cùng dự:

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp UBND huyện định kỳ

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(19/3)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện, sơ kết hoạt động Công đoàn quý I và khen thưởng chuyên đề 02 giỏi “giỏi việc nước, đảm việc nhà” 05 năm giai đoạn 2013-2018

*Phó Chánh Văn phòng Chi và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

2-

08 giờ 00:

 Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp nghe báo cáo phương án đầu tư, mở rộng đường ĐH610

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư 

(20/3)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị phân bổ chỉ tiêu phát triển đảng trong các lực lượng năm 2019

(Ban Tổ chức phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự chuẩn bị)

*Phó Văn phòng Hận và chuyên viên Huệ dự

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và liên hoan gặp gỡ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ

 

Địa điểm:

Khu di tích lịch sử Chiến khu Vĩnh Lợi - xã Vĩnh Tân, huyện Bắc Tân Uyên

3-

10 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng xét duyệt lương, xét khen thưởng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể

Cùng dự:

Thành viên hội đồng theo Quyết định số 836-QĐ/HU, ngày 16-8-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Cùng dự:

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh

Thứ Năm

(21/3)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1- Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN Quý I/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 (UBND huyện chuẩn bị);

2-    Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ theo thông báo kết luận số 543-TB/TU ngày 25-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

3-    Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019;

4-    Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 2, 3, 4).

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1:

Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Văn phòng HĐND-UBND

ND 2-4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu (22/3)

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghe thông tin thời sự quý I/2019

*Lãnh đạo và các chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp nghe UBND huyện báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan