Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 22/03/2019 | 16:22:41 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 13 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 25-3-2019 đến ngày 29-3-2019)

-----

Thứ Hai

(25/3)

Sáng

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm 05 năm huyện Bàu bàng đi vào hoạt động

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Ba

(26/3)

Sáng

07 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng năm 2019

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Khu đất trống - Trung tâm hành chính huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lai Uyên

Địa điểm:

Phòng họp UBND thị trấn Lai Uyên

Thứ Tư 

(27/3)

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 và Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường 1 - Trường Chính trị Tỉnh Bình Dương

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Cán bộ công chức Khối Đảng

*Tất cả cán bộ công chức Văn phòng cùng dự

Địa điểm

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(28/3)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự lễ khai mạc triển lãm kỷ niệm 05 năm huyện Bàu bàng đi vào hoạt động

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm

Hội trường huyện

2-

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy nghe hai Văn phòng báo cáo tình hình tuần

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Hội trường huyện

3-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ khánh thành Trường THCS Trừ Văn Thố

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

 Trường THCS Trừ Văn Thố

Thứ Sáu (29/3)

 

Sáng

1-

06 giờ 45:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 05 năm huyện Bàu Bàng đi vào hoạt động

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

2-

08 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết năm năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước huyện Bàu Bàng (giai đoạn 2014 - 2019)

* Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan