Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 29/03/2019 | 16:15:29 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 14 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 01-4-2019 đến ngày 05-4-2019)

-----

Thứ Hai

(01/4)

Sáng

1-

06 giờ 50:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ chào cờ

* Lãnh đạo và các chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường Huyện

2-

09 giờ 00:

Họp Thường trực Huyện ủy về công tác cán bộ

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

10 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ

Mời dự:

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

 Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp liên tịch HĐND chuẩn bị kỳ họp bất thường

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Ba

(02/4)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua:

1-    Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

2-    Kế hoạch triển khai những nhiệm vũ trọng tâm năm 2019 về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, thể thao và các vấn đề xã hội khác (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1, 2);

3-    Kế hoạch điều động cán bộ huyện năm 2019 gắn với nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025;

4-    Công tác quy hoạch cán bộ (Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (điều chỉnh năm 2019), nhiệm kỳ 2020-2025(A3)) (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4);

5-    Đề án hợp nhất các cơ quan khối vận huyện (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị)

6-    Đề án nhân sự Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng, nhiệm kỳ 2019-2024

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND1-2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

ND3-4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

ND5:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

ND6:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

Đại diện lãnh đạo UB MTTQ huyện

Địa điểm

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo về việc thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện (Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp Liên đoàn Lao động và Huyện đoàn chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Bí thư Huyện đoàn, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư 

(03/4)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa điểm

Hội trường B- Tỉnh ủy

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng định kỳ

*Tất cả Đảng viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(04/4)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Có chương trình và thông báo triệu tập riêng)

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Sáu (05/4)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy

2-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, khóa X

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc các đơn vị

(có chương trình riêng)

Cùng dự:

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan