Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 05/04/2019 | 14:48:13 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019;
Tập tin đính kèm:

          Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 15 (08 - 12/4/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Triển khai tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Tuần 16 (15 - 19/4/2019)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH-QPAN tháng 4/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019

VP. HĐND - UBND

Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Hoàn chỉnh các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 (bất thường) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Văn phòng HĐND-UBND

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2019.

Phòng Kinh tế

          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.


Tin liên quan