Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 05/04/2019 | 16:13:45 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 15 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 08-4-2019 đến ngày 12-4-2019)

-----

Thứ Hai

(08/4)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi công tác cơ sở

Thứ Ba

(09/4)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (Khóa X)

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Tư 

(10/4)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy đi công tác (có chương trình riêng)

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

Thứ Năm

(11/4)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VI) về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969-17/4/2019)

Địa điểm:

Hội trường A, UBND Thành phố Thủ Dầu Một

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

16 giờ 00:

 Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp lãnh đạo Công ty Kolon Industries Việt Nam (có chương trình riêng)

* Chánh Văn phòng cùng dự

Thứ Sáu (12/4)

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa điểm:

Hội trường A Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Chiều

17 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự ra mắt Đội nghiệp vụ Hải quan Bàu Bàng

Địa điểm:

Đường N1, KCN Bàu Bàng

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan