Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 12/04/2019 | 14:37:12 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 15/4/2019:

Nghỉ bù Lễ Giổ Tổ Hùng vương (theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh)

Thứ Ba ngày 16/4/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 45: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo tình hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và phương hướng trong thời gian tới

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Quản lý đô thị, Kinh tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bưu điện huyện.      

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Nương dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

          MD: Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

14 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị giao ban khối Đoàn thể quý I năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

14 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo tiến độ giải tỏa đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

          MD:  - Bí thư Huyện ủy

                   - Đại diện Lãnh đạo Công ty BECAMEX

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng Huyện ủy.

                   - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự nghe triển khai nội dung công tác chuẩn bị tiếp đoàn giám sát việc kê khai tài sản theo Quyết định số 1036-QĐ/TU, ngày 01-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư ngày 17/4/2019:

Sáng:   

6 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”

          ĐĐ: Trước Hội trường huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo tình hình đầu tư xây dựng các khu dân cư trên địa bàn huyện và lộ trình xây dựng đô thị loại IV

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp), Công an, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin.

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Quang, Bình, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo huyện với công nhân lao động và cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện năm 2019 (đã có thư mời riêng)

                 - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND dự hội nghị cán bộ chủ chốt huyện

                   - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Thứ Năm ngày 18/4/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa  trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 4/2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2019.            

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Thanh tra huyện, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy, Loan dự.

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương kiểm tra tiến độ thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở các xã, thị trấn

                   - C/v X. Lộc cùng đi

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 30: Chủ tịch UBND họp Thường trực Huyện ủy nghe Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo một số nội dung

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu ngày 19/4/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên và những kiến nghị cần giải quyết

          ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND làm việc với đơn vị tư vấn (có chương trình riêng)

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan