Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ sáu, 12/04/2019 | 15:47:29 GMT+7
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bàu Bàng tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở
Sáng ngày 10/4, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở đợt I năm 2019.
Tập tin đính kèm:

Đến dự Lễ khai giảng có ông Huỳnh Công Du – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Bạch Văn Nhân – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; ông Phạm Quốc Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; bà Phạm Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội LHPN huyện và gần 150 cán bộ hội phụ nữ cơ sở.


Lớp bồi dưỡng LLCT và Nghiệp vụ cho Hội Phụ nữ cơ sở đợt I năm 2019

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 2 ngày. Các cán bộ hội phụ nữ cơ sở sẽ được truyền đạt các nội dung cơ bản về một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở việt nam; triển khai đề án 938 “tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết 1 số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; triển khai chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh”; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng về sự nghiệp phát triển phụ nữ, từ đó nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN cơ sở trong giai đoạn cách mạng mới./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)


Tin liên quan