Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ sáu, 12/04/2019 | 16:02:05 GMT+7
Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc huyện khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đảm bảo nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Cùng với các địa phương trong tỉnh đang chuẩn bị cho đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Tập tin đính kèm:

Để biết thêm về công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng, Phóng viên Đài Truyền thanh huyện Bàu Bàng đã có buổi phỏng vấn ôngNguyễn Thành Tốt – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về vấn đề này:

Xin ông cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đại hội đã được tiến hành như thế nào?

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và các hướng dẫn của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và của Ban Thường trực MTTQ tỉnh, trong quý I/2019  huyện Bàu Bàng đã tiến hành Đại hội xong cấp cơ sở các xã thị trấn đúng theo thời gian kế hoạch đề ra. Đối với Đai hội đại biểu MTTQ cấp huyện đến nay chúng tôi đã hoàn thành các nội dung văn kiện Đại hội và dự kiến nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa II, đã thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy và MTTQ cấp trên, những công việc còn lại để tổ chức đại hội đạt kết quả chúng tôi đang tập trung thực hiện, ngày Đai hội MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng khóa II sẽ tổ chức vào 2 ngày là ngày 25.04 và ngày 26.04.2019.


Ông Nguyễn Thành Tốt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng (Ảnh: Hoàng Tú)

Ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của BTT MTTQ tỉnh Bình Dương, sự phối hợp chặt chẽ giữ BTT MTTQ huyện với Thường trực HĐND, UBND huyện và các ngành liên quan từ huyện đến cơ sở, hệ thống MTTQ đến địa bàn khu dân cư đã được cũng cố, mở rộng và tăng cường, từ đó MTTQ thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức thành viên có chức năng, nhiệm vụ là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện vai trò làm nồng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong các cuộc vận động cùng với nhân dân ra sức thực hiện đạt các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết của Đảng bộ, Chính quyền và chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đề ra. Trong hoạt động đã đảm bảo thực hiện đúng quy chế, luôn tạo được sự đoàn kết, phối hợp và nhất trí cao trong Ủy ban và Ban Thường trực. Kịp thời tham mưu cho Đảng về những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu chung của huyện nhà, nhất là trên lĩnh vực xã hội từ thiện và chăm lo cho đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời phản ánh kịp thời cho Đảng và Nhà nước những vấn đề bức xúc, những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để Đảng, Nhà nước kịp thời giải quyết. MTTQ huyện tăng cường hoạt động ngày càng thiết thực và sâu sát với địa bàn dân cư.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là hai cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  trong đó  có  nội dung “Ngày vì người nghèo” được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực;

Hệ thống MTTQ huyện và xã cũng thực hiện tốt vai trò  giám sát và phản biện xã hội, bước đầu công tác giám sát cũng đem lại hiệu quả tích cực những công trình được đầu tư phục vụ nhân dân chất lượng được nâng lên. Công tác phản biện xã hội đây là công việc mới, thực hiện nội dung còn ít nhưng nhận thức của MTTQ và các tổ chức thành viên chính trị xã hội được nâng lên và sẽ phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Một số hoạt động khác trong nhiệm kỳ qua hệ thống MTTQ đã phối hợp thực hiện như công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý các dự thảo luật, công tác tiếp xúc cử với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, công tác chăm lo cho hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc…đặc biệt trong công tác vận động xây dựng nông thôn mới đến nay có 07 xã được công nhận đạt 100% trong đó có sự đồng thuận rất cao ở khu dân cư về các mô hình như đóng góp làm đường bằng bê tông xi-măng, bê tông nhựa nóng, caméra an ninh …

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, hệ thống  MTTQ huyện và các xã thị trấn đã thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ theo quy định của điều lệ MTTQ Việt Nam, thực hiện tốt việc vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đàng, các quy định pháp luậtcủa nhà nước, đời sống nhân dân ngày được nâng lên.

Nhiệm kỳ này, Đại hội MTTQ các cấp phải thực hiện nghiêm theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần đó, nhân sự của Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn được xây dựng như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ?

Đại hội MTTQ các cấp lần nầy được diễn ra trong thời điểm cả nước thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng  về sắp xếp đổi mới bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Do đó chắc chắn công tác nhân sự sẽ có những khó khăn nhất định. Chấp hành chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện công tác nhân sự, Ban Thường trực (BTT) Ủy ban MTTQ cơ sở, BTT Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy và Đảng ủy địa phương ra soát lại đội ngũ cán bộ MT đối chiếu với các tiêu chuẩn trình độ năng lực và căn cứ vào lộ trình tinh giản theo kế hoạch của Tỉnh ủy, của Huyện ủyđể bố trí cho phù hợp. Đến nay các xã đã đại hội và công tác nhân sự số lượng BTT bảo đảm theo quy định của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ chú trọng vào những nội dung, nhiệm vụ công tác nào, thưa ông?

Trong thời gian tới dự báo tình hình xã hội huyện Bàu Bàng sẽ chuyển biến tích cực, đầu tư công nghiệp và đô thị phát triển nhanh đồng thời tình hình dân số sẽ tăng cao làm cho an ninh trật tự xã hội trên địa bàn có nhiều tiền ẩn, diễn biến phức tạp…Vấn đề nầy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc huyện Bàu Bàng.

Trước những vấn đề trên, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và những năm tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc huyện Bàu Bàng phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình hành động, phát huy có chất lượng hiệu quả tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương thức hoạt động phải có sự đổi mới, năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Đại hội đề ra các chương trình hành động sau:

Chương trình 1: Tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; cũng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân:

Chương trình 5: Tăng cường cũng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từng nội dung chương trình hành động Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Bàu Bàng đề ra.

Xin cảm ơn ông!

HOÀNG TÚ (ĐTT)
Tin liên quan