Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 12/04/2019 | 16:31:40 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 16 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 15-4-2019 đến ngày 19-4-2019)

-----

                                                                                

Thứ Hai

(15/4)

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo Thông báo 66/TB-UBND, ngày 04-4-2019 của UBND tỉnh

Thứ Ba

(16/4)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng Lớp Đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Địa điểm:

Hội trường D1 - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp nghe UBND huyện báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đoàn thể quý I năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

Thủ trưởng các cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy; UB.MTTQ và các đoàn thể huyện; Phó Chánh Văn phòng Hận và chuyên viên Huệ dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai nội dung công tác chuẩn bị tiếp đoàn giám sát việc kê khai tài sản theo Quyết định số 1036-QĐ/TU, ngày 01-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện;

Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Thanh tra huyện; Phòng Nội vụ huyện;  Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Phó Chánh Văn phòng Hận và chuyên viên Việt dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư 

(17/4)

Sáng

8 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp nghe UBND huyện báo cáo tình hình đầu tư xây dựng các khu dân cư trên địa bàn huyện và lộ trình xây dựng Đô thị loại IV

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,

Thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện, Phòng Quản lý Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện,

Chánh Văn phòng và Chuyên viên Việt dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

13 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự hội nghị cán bộ chủ chốt huyện

(có thư mời và chương trình riêng)

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Thứ Năm

(18/4)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp UBND huyện định kỳ

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền Thanh huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

14 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp nghe Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo một số nội dung (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị).

Mời dự:

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu (19/4)

 

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1- Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh tháng 4 năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị)[1].

2- Kế hoạch xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ huyện (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị).

3- Đề án hợp nhất các Khối vận huyện (Ban Dân vận chuẩn bị).

4- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập hợp và sinh hoạt đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện” (Ban Dân vận chuẩn bị).

5- Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; công tác kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị).

6- Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy.

ND2:

Đại diện  lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

ND3,4:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; đ/c Bí thư Huyện đoàn.

ND5:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

ND6:

Đại diện  lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan[1] Nội dung 1: Các đ/c Ủy viên Thường vụ gửi văn bản đóng góp, không thông qua tại hội nghịTin liên quan