Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 19/04/2019 | 15:28:02 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 17 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 22-4-2019 đến ngày 26-4-2019)

-----

Thứ Hai

(22/4)

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nghe công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện (lần cuối)

Địa điểm:

Phòng họp Ban Dân vận Huyện ủy

Thứ Ba

(23/4)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 4 năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 4 năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện;  Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Huệ cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy đi thăm Khu di tích Địa đạo Tây Nam

Cùng đi:

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Đại diện lãnh đạo các cơ quan:  Quản lý đô thị, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - thể thao, Huyện đoàn,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Đối diện UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự  tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

Thứ Tư 

(24/4)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 11 (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 03 năm Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV và kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018

Địa điểm:

Hội trường A –UBND thành phố Thủ Dầu Một

Chiều

13 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1-    Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác Mặt trận và đoàn thể tháng 04 năm 2019; kế hoạch tháng 05 năm 2019 (VPHU chuẩn bị);[1]

2-    Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”

3-    Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Ban Bí thư về “Đầy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yếu cầu phát triển bền vững đất nước”

4-    Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “ Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”

5-    Các nội dung về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 19/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Tỉnh, huyện khen thưởng thành tích qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Nội dung chương trình Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 2,3,4,5)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND2-5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND2:

Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội

ND3,4:

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

ND5:

Trưởng Đài truyền thanh

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm

(25/4)

Sáng

1-

06 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bến Cát

Địa điểm:

Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bến Cát

2-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 05 năm thành lập thị xã Bến Cát và công bố quyết định công nhận thị xã Bến Cát hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị triển lãm thị xã Bến Cát

3-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024

Địa điểm:

Hội trường huyện

4-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Thứ Sáu (26/4)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019)

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan[1] Nội dung 1, không thông qua hội nghị đề nghị các đồng chí nghiên cứu gửi về VPHU sau cuộc họpTin liên quan