Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ ba, 23/04/2019 | 16:31:50 GMT+7
Huyện Bàu Bàng khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và Nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở
Sáng ngày 23/04, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Hội Nông dân huyện Bàu Bàng tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho gần 130 cán bộ hội viên nông dân cơ sở năm 2019.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có ông lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Dương; lãnh đạo huyện Bàu Bàng và lãnh đạo Hội Nông dân huyện.


Ông Bạch Văn Nhân - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cơ sơ

Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu được truyền đạt các Chuyên đề về hệ thống Chính trị ở Việt Nam; một số vấn đề Lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam; tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; thông tin về Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các Bộ, Ngành, UBND các cấp với các cấp hội nông dân Việt Nam trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ nòng cốt Hội Nông dân trên địa bàn toàn huyện Bàu Bàng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng về sự nghiệp phát triển phong trào nông dân, từ đó nâng cao nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức hội nông dân./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan