Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ sáu, 10/05/2019 | 13:14:46 GMT+7
Hội Cựu Chiến binh huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức giáo dục Quốc Phòng – An ninh cho cán bộ, hội viên trong tình hình mới
Sáng ngày 10/5, Hội Cựu Chiến binh huyện Bàu Bàng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn kiến thức giáo dục Quốc phòng – An ninh cho hơn 100 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh nòng cốt trên địa bàn huyện.
Tập tin đính kèm:

Tại hội nghị các đại biểu được học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu các thông tin cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay; thông tin về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra trong tình hình mới.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Hội nghị giúp cán bộ, hội viên Cựu chiến binh nòng cốt trên địa bàn huyện nắm vững những nội dung cốt lõi, cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; nắm bắt các thông tin thời sự, chủ trương đối ngoại của nước ta trong tình hình hiện nay./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan