Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 17/05/2019 | 15:32:59 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/5/2019 đến 24/5/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 20/5/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị thi tuyển sinh 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Trường THPT Bàu Bàng (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp), Giáo dục – Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016 – 2020 theo Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Đảng ủy xã Lai Hưng

MD: - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2054-QĐ/HU ngày 22/4/2019 của Huyện ủy

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lai Hưng; Công chức, nhân viên phụ trách cải cách hành chính, bộ phận một cửa.

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Nương dự

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khảo sát thực tế tại các Khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v Trang dự

          ĐĐ: Tập trung tại Phòng Nội vụ để cùng đi

Thứ Ba ngày 21/5/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 5/2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2019.            

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Bình, Duy, Loan dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp tổng kết, đánh giá kết quả chấm giải pháp và đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Ngành giáo dục đào tạo năm học 2018 – 2019

MD: - Các thành viên theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 8/4/2019 của UBND huyện (do Phòng Giáo dục – Đào tạo mời)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

15 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương; các Phó Chủ tịch HĐND thăm và làm việc với Công ty TNHH Chế biến gỗ Hồng Trâm Phát (theo chương trình của Huyện ủy)                                                         

ĐĐ: Trụ sở Công ty (tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 14 giờ 30 để cùng đi)

Thứ Tư ngày 22/5/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ đón nhận Trường THCS Quang Trung đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và tổng kết năm học 2018 – 2019

          ĐĐ: Trường THCS Quang Trung

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp nghe báo cáo về các chỉ số: hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố. Phương hướng nâng cao các chỉ số trong thời gian tới

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy phép xây dựng tại khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên giai đoạn 2015 – 2020

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện

- Đại diện: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và công chức phụ trách nội dung giám sát

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trang dự

          ĐĐ: UBND thị trấn Lai Uyên

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương đối thoại với các hộ dân đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra huyện, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân

                   - Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

                   - Chánh Văn phòng, c/v Phong, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Tổng Công ty BECAMEX về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nhận đất tái định cư và hợp đồng chuyển nhượng đất với Tổng Công ty và các công ty con trực thuộc Tổng Công ty BECAMEX

MD: - Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty BECAMEX, Xí nghiệp phát triển công nghiệp – đô thị Bàu Bàng

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 23/5/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Lễ tổng kết năm học Trường Tiểu học Cây Trường

          ĐĐ: Trường Tiểu học Cây Trường

7 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo tình hình làm đường giao thông ở thị trấn Lai Uyên

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Lai Uyên

- Chủ đầu tư các dự án khu dân cư: Đức Phát 3, Trung Quân, Đất Nguồn, Nam An (do Phòng Quản lý đô thị mời)

                   - C/v Bình, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng Quản lý đô thị

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện Bàu Bàng năm 2019 triển khai Kế hoạch hoạt động Hè 2019 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

          MD: - Các Thành viên Ban Chỉ đạo (do Huyện đoàn mời)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, phó các Ban HĐND họp liên tịch lần 1 chuẩn bị kỳ họp thường kỳ HĐND huyện giữa năm 2019 (có thư mời riêng)

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, các c/v Trang, Quang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 24/5/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Lễ tổng kết năm học 2018 – 2019 tại Trường THCS Long Bình

          ĐĐ: Trường THCS Long Bình

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ tổng kết năm học Trường THCS Trừ Văn Thố

          ĐĐ: Trường THCS Trừ Văn Thố

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Lễ tổng kết năm học Trường THCS Lai Hưng

          ĐĐ: Trường THCS Lai Hưng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai phương hướng năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

Tin liên quan