Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ năm, 30/05/2019 | 10:29:30 GMT+7
Về Chương trình làm việc tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 6 năm 2019 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 23 (03 - 07/6/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức thăm mừng thọ người cao tuổi (06/6)

Phòng LĐ-TB&XH

Tổ chức diễn đàn trẻ em

Tuần 25 (17 - 21/6/2019)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019, kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019.

- Thông qua các báo cáo chuyên đề, tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp giữa năm 2019 - HĐND huyện.

VP. HĐND - UBND

Phòng TC - KH

Tuần 26 (24 - 28/6/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2018.

Phòng Nội vụ

Thông qua kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7).

Phòng LĐ-TB&XH

          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.


Tin liên quan