Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 31/05/2019 | 15:27:33 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23-2019 từ 03/6 đến 07/6/2019
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 23 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 03-6-2019 đến ngày 07-6-2019)

-----

Thứ Hai

(03/6)

Sáng

1-

06 giờ 50:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ chào cờ đầu

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự trao quyết định cán bộ

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

Chiều

15 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy công tác huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

(Có chương trình riêng)

Cùng đi:

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Phòng QLĐT, Chi cục trưởng Chi Cục Thống kê và Phó Chủ tịch UB.MTTQ huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 13 giờ 30 để cùng đi

Thứ Ba

(04/6)

Sáng

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Lễ Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 05 năm 2019

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Chi bộ Văn phòng định kỳ

*Tất cả Đảng viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

15 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy đi công tác (có chương trình riêng)

Thứ Tư 

(05/6)

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung và chương trình)

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện;

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Phòng Nội vụ, Công an, UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện (Ban Dân vận Huyện ủy thông báo);

Chánh Văn phòng và Chuyên viên Việt dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Năm

(06/6)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

09 giờ 20:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Động thổ Công ty TNHH AMPACS INTERNATIONAL

Địa điểm:

Đường N14, Lô B7-H-CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng

4-

11 giờ 10:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự tiệc chiêu đãi cùng Công ty TNHH AMPACS INTERNATIONAL

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị triển lãm thị xã Bến Cát

Thứ Sáu (07/6)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua:

1.     Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bàu Bàng (UBND huyện chuẩn bị);

2.     Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị);

3.     Công tác cán bộ và công tác phát triển đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1:

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ huyện

ND2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND3:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

2-

09 giờ 30:

Hội nghị Ban Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác cán bộ (có thông báo và chương trình riêng)

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo Văn phòng và Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan