Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 03/06/2019 | 16:39:42 GMT+7
Về bán nhà ở trong tương lai đối với dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:

Về Thông tin dự án:

- Tên dự án: Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát;

- Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản  Huỳnh Gia Phát.

- Địa điểm dự án: thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Quy mô phần bán nhà ở hình thành trong tương lai: 397 căn nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát.

Hồ sơ pháp lý dự án:

- UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 5500/UBND-KTN ngày 04/12/2017;

- UBND huyện Bàu Bàng phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 23/6/2017; phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại xã Lai Uyên (nay thị trấn Lai Uyên), huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản  Huỳnh Gia Phát sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sổ CO 980702; CO 980703; CO 980704; CO 980705; CO 980706; CO 980707; CO 980708; CO 980709; CN 377888; CN 377889; CN 377890; CN 377891; CN 377892; CN 377893; CN 377894; CN 377895; CN 377896; CN 377897; CN 377898; CN 377899; CN 377900; CO 980701; CN 377883; CN 377882; CN 377881; CN 377884; CN 377885; CN 377886; CN 377887. 

- Giấy phép xây dựng số 114/GPXD ngày 10/01/2018, hạng mục cấp phép hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát;

- Quyết định số 102/HGP-QĐ ngày 26/10/2018 của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Huỳnh Gia Phát về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;

- Các giấy tờ nghiệm thu, bàn giao về việc hoàn thành xây dựng: hệ thống điện, cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, viễn thông;  

Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sổ: CO 980702; CO 980703; CO 980704; CO 980705; CO 980706; CO 980707; CO 980708; CO 980709; CN 377888; CN 377889; CN 377890; CN 377891; CN 377892; CN 377893; CN 377894; CN 377895; CN 377896; CN 377897; CN 377898; CN 377899; CN 377900; CO 980701; CN 377883; CN 377882; CN 377881; CN 377884; CN 377885; CN 377886; CN 377887 với diện tích: 41.065,8m2 đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất đến 29/12/2067.

Về tiến độ thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Hạ tầng kỹ thuật dự án đã được đầu tư, gồm: đường số 1 đã trải nhựa, các tuyến đường còn lại đã nền hạ chờ trải nhựa; vỉa hè một số đoạn chưa hoàn chỉnh; đã đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp điện (đường dây trung thế và hạ thế); 

Dịch vụ viễn thông chở đấu nối từ tuyến đường ĐH 613 vào; cây xanh dọc theo các tuyến đường nội bộ khu chưa được trồng, cây xanh tại công viên đã trồng một số cây sao, dầu; hệ thống cấp nước và PCCC; 

Hệ thống cống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt; trạm xử lý nước thải tập trung đã xây dựng phần thô (công suất 250m3/ngày đêm. Hiện công trình nhà ở đã xây dựng được khoảng 250 căn và đang tiếp tục triển khai thi công. Chủ đầu tư cam kết sau khi thi công hoàn thiện phần nhà ở sẽ đầu tư hoàn chỉnh một số hạng mục còn lại theo tiến độ dự án được duyệt.

Về thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai sẽ bán:

Công ty đã có Văn bản số: 99/HGP-CV ngày 16/10/2018 của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Huỳnh Gia Phát về việc cam kết không thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán và thuê mua đối với 397 căn nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại xã Lai Uyên (nay thị trấn Lai Uyên), huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết này.

TẢI Văn bản

Tin liên quan