Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ năm, 06/06/2019 | 08:38:37 GMT+7
Huyện Bàu Bàng bế giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị
Sáng ngày 4/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.
Tập tin đính kèm:

Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Lập – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; ông Bạch Văn Nhân – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Phạm Quốc Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Lớp sơ cấp lý luận chính trị được khai giảng từ ngày 02/4, lớp có 57 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc 23 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Bàu Bàng. Sau 2 tháng học tập, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học về Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam, về Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam… Kết quả, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Bàu Bàng đã cấp Bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị cho 57 học viên, trong đó loại giỏi 10 học viên, khá 25 học viên và trung bình là 22 học viên. Khen thưởng cho 5 học viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc trong quá trình học tập.


Khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện


Ông Bạch Văn Nhân - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trao bằng tốt nghiệp cho các học viên hoàn thành Lớp Sơ cấp lý luận chính trị


Ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Việc mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 5 năm 2019 là hết sức cần thiết, không chỉ nhằm chuẩn hoá, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào lĩnh vực công tác chuyên môn, nhằm giúp cho học viên vận dụng vào thực tế công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện và hoàn thành có hiệu quả công việc được giao. Đây cũng là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định của Trung ương./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan