Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 07/06/2019 | 16:32:31 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/6/2019 đến 14/6/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 10/6/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019 (theo Thông báo  số 11/TB-ĐGS.BPC ngày 21/5/2019 của Đoàn Giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện)

MD: - Thành phần Đoàn giám sát theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 8/5/2019 của HĐND huyện

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trang dự

          ĐĐ: Tại UBND các xã được giám sát

 8 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo về tình hình hợp đồng lao động ở các cơ quan, đơn vị (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

          MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe thông qua dự thảo báo cáo tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng

          ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp giao ban khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2019

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Phong, Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 11/6/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp thông qua đề cương và dự toán chi tiết Dự án “Đầu tư trang thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối giữa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của huyện Bàu Bàng” (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung)

MD:- Thủ trưởng các đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch

                - Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn

          MD: - Thành phần tham dự (do Ban Chỉ huy Quân sự huyện mời)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên

          ĐĐ: UBND thị trấn Lai Uyên

13 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa

          ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

Thứ Tư ngày 12/6/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị giao ban Khối Đảng 6 tháng đầu năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm ngày 13/6/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Bí thư Huyện ủy trực tiếp Công dân định kỳ  

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài cùng Thường trực Huyện ủy họp nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

                 - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị họp mặt báo chí và xem duyệt phim phóng sự

          MD: - Lãnh đạo Đài Truyền thanh

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Thứ Sáu ngày 14/6/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thành lập Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong các doanh nghiệp giai đoạn 2018 – 2022; công bố quyết định thành lập 3 đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự thuộc các Công ty: Delicacy, Polytext Far Eastern, Paihong.

          MD:  - Thành phần tham dự (do Công an huyện mời)

                   - Chánh Văn phòng, c/v Duy dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự phiên họp UBND tỉnh (bất thường) thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

          MD:  - Thành phần tham dự (do Công an huyện mời)

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan