Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 07/06/2019 | 16:42:32 GMT+7
Lịch làm việc của TTHU tuần 23-2019 (10/6 đến 14/6/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 24 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 10-6-2019 đến ngày 14-6-2019)

-----

Thứ Hai

(10/6)

Sáng

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp nghe thông qua dự thảo báo cáo tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Mời dự:

- Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện,

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính 06 tháng đầu năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Ba

(11/6)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện, nhiệm 2016-2021

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện

Địa điểm:

Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Tư 

(12/6)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng 06 tháng đầu năm 2019

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện;  Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Huệ cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(13/6)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

* Chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

 Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu (14/6)

 

Sáng

09 giờ 00:

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi tham quan Khu Công nghiệp Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Cùng đi:

- Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm – UVTV, Trưởng Công an huyện;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Quân sự, Quản lý đô thị huyện, Xí nghiệp PTCN & ĐT Bàu Bàng.

- Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố;

Địa điểm:

Khu công nghiệp Chơn thành, tỉnh Bình Phước

10 giờ 00:

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Cùng đi:

- Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm – UVTV, Trưởng Công an huyện;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Quân sự, Quản lý đô thị huyện, Xí nghiệp PTCN & ĐT Bàu Bàng.

- Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố;

Địa điểm

Huyện ủy Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan