Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 21/06/2019 | 16:35:33 GMT+7
Lịch làm việc của TTHU tuần 26-2019 (24/6 đến 28/6/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 26 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 24-6-2019 đến ngày 28-6-2019)

-----

Thứ Hai

(24/6)

Sáng

07 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác MTTQ VN ở cơ sở năm 2019

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hưng Hòa về kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng cấp xã và thực hiện nhiệm vụ do Huyện ủy, UBND huyện giao nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Mời dự:

 - Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy,

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời),

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Việt cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Hưng Hòa

Lưu ý: Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 13 giờ 00 phút để cùng đi (Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện chuẩn bị phương tiện cho đoàn).

Thứ Ba

(25/6)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại điểm cầu truyền hình cấp huyện

Mời dự:

Thành phần theo thông báo triệu tập số 563-TB/HU, ngày 21-06-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo về “Định hướng phát triển huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020 - 2025” (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần dự họp)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2070-QĐ/HU, ngày 20-6-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 2071-QĐ/HU, ngày 20-6-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Tư 

(26/6)

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trừ Văn Thố về kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng cấp xã và thực hiện nhiệm vụ do Huyện ủy, UBND huyện giao nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Mời dự:

- Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện,

- Đ/c Lữ Văn Hoàng, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện,

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời),

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Trừ Văn Thố

Lưu ý: Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 13 giờ 00 phút để cùng đi (Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện chuẩn bị phương tiện cho đoàn)

Thứ Năm

(27/6)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh

Chiều

16 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với lãnh đạo Chi cục Hải quan Mỹ Phước

Cùng dự:

Thủ trưởng các cơ quan: Quản lý đô thị, Chi cục thuế, Phòng Kinh tế

Địa điểm:

Trụ sở Chi cục Hải quan khu Công nghiệp Mỹ Phước

Thứ Sáu (28/6)

 

Sáng

1-


07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

- Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện,

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

- Đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện,

- Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

17 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DDK đến chào xã giao (có chương trình riêng)

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Trưởng Phòng kinh tế huyện, Giám đốc Xí nghiệp Phát triển công nghiệp Becamex Bàu Bàng, Đại diện lãnh đạo 02 Văn phòngLịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                                                           

                                                                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan