Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ tư, 26/06/2019 | 10:34:29 GMT+7
Huyện Bàu Bàng bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019
Sáng ngày 24/6, Ủy ban MTTQ VN huyện Bàu Bàng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ mặt trận cơ sở tham gia học tập.
Tập tin đính kèm:

Dự Hội nghị có ông Bạch Văn Nhân – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; ông Trần Văn Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở năm 2019

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các nội dung một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở nước ta; triển khai các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ công tác mặt trận ở cơ sở; hướng, dẫn dẫn, giải đáp các ý kiến, tình huống pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ mặt trận; công tác vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”…

Qua Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ mặt trận cơ sở nâng cao tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng công tác vận động, tập hợp đại đoàn kết toàn dân; vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đồng thời góp phần cho các cán bộ mặt trận định hướng công tác vận động, tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân trong năm 2019./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)

Tin liên quan