Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 26/06/2019 | 10:50:52 GMT+7
Hội nghị trực tuyến phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2019
Sáng ngày 24/6/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6/2019.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo Văn HĐND - UBND tỉnh tham dự. Tại điểm cầu huyện Bàu Bàng có ông Lê Khắc Tri - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban ngành huyện, chủ tịch UBND 7/7 xã thị trấn tham dự.


Tại điểm cầu huyện Bàu Bàng

          Tại Hội nghị đã các đại biểu đã nghe các sở ngành tỉnh Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; tờ tình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình và kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng cuối năm; báo cáo kinh tế xã hội quốc phòng an nịnh 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm; báo cáo kiểm điểm sự điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm…./.

  HOÀNG TÚ (ĐTT)

Tin liên quan