Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 05/07/2019 | 15:34:51 GMT+7
Lịch làm việc của TTHU tuần 28-2019 (08/7 đến 12/7/2019)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 28 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 08-7-2019 đến ngày 12-7-2019)

-----

Thứ Hai

(08/7)

Sáng

1-

07 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy dự Lễ khai giảng lớp Đảng viên mới

Địa điểm:

Hội trường B – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Chi bộ Văn phòng định kỳ

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Trừ Văn Thố về công tác cán bộ

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

Đ/c Lữ Văn Hoàng, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

*Phó Văn phòng Hận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Ba

(09/7)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Dương

Địa điểm:

Hội trường B, Tỉnh ủy

Thứ Tư 

(10/7)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung

1.     Chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị);

2.     Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 01/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”;

3.     Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (điều chỉnh năm 2019) và nhiệm kỳ 2020-2025 (A3);

4.     Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

5.     Kế hoạch công tác của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2019 và kế hoạch cá nhân người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

6.     Công tác cán bộ;

7.     Công tác phát triển Đảng;

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND1:

Đại diện lãnh đạo HĐND, Văn phòng HĐND-UBND huyện

ND 2:

Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy

ND3-7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm

(11/7)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy dự hội nghị nghe thông tin thời sự quý II năm 2019

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-


13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy (03 đ/c) họp giao ban tuần

Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 Thứ Sáu (12/7)

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy công tác cơ sở

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

                                                                           


Tin liên quan