Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 12/07/2019 | 21:22:45 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/7/2019 đến 19/7/2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 15/7/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa tiếp Công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp thống nhất nội dung, bổ sung số liệu báo cáo tiếp đoàn khảo sát của Tổ công tác cán bộ nữ của Tỉnh ủy

          ĐĐ: Phòng họp Ban Dân vân Huyện ủy

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp Ban Chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 16/7/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn huyện

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                   - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp giao ban khối Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

          ĐĐ: Hội trường A – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự họp thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười hai (thường lệ giữa năm 2019) của Hội đồng nhân dân huyện (Có thư mời riêng)

     - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trang dự.

ĐĐ: Phòng họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Thứ Tư ngày 17/7/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương giám sát việc duy trì tính bền vững và các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Cây Trường II

MD: - Các thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 2068-QĐ/HU ngày 17-6-2019 của Huyện ủy Bàu Bàng         

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ xã Cây Trường II; Chủ tịch UBND xã và các thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Cây Trường II

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: UBND xã Cây Trường II

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe các ngành thông qua các số liệu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và nội chính, gắn với kết quả triển khai thực hiện các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

MD: - Các đồng chí trong Tổ Nội dung số 1 theo Quyết định số 2071-QĐ/HU ngày 20/6/2019 của Huyện ủy Bàu Bàng

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Quang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 18/7/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 7/2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019.            

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

- Đại diện Lãnh đạo Công an huyện

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v: Quang, Trang, X. Lộc, Duy, Loan  dự.

               ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát về công tác cán bộ nữ của Tỉnh ủy

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Các lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Bến Cát

MD: - Các thành viên Hội đồng (do Trung tâm Phát triển quỹ đất mời)

         - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 19/7/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2019

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 00: Chủ tịch UBND giám sát việc duy trì tính bền vững và các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Lai Hưng

MD: - Các thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 2068-QĐ/HU ngày 17-6-2019 của Huyện ủy Bàu Bàng         

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ xã Lai Hưng; Chủ tịch UBND xã và các thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lai Hưng

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước dự

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan