Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 02/08/2019 | 16:05:17 GMT+7
Lịch làm việc của TTHU tuần 32-2019 (từ ngày 05-8-2019 đến ngày 09-8-2019)
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(05/8)

Sáng

1-

07 giờ 15:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ chào cờ

*Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường Huyện

2-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND huyện với lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Ba

(06/8)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1.     Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

2. Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020-2025” (điều chỉnh bổ sung) (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2)

3. Đề án nhân sự Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 (BTC Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị)

4. Công tác cán bộ, hồ sơ phát triển Đảng (BTC Huyện ủy chuẩn bị)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1,2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND3:

Đ/c Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ- Phó Bí thư Huyện đoàn

ND4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND

2-

07 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy phân công lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Địa diểm:

Hội trường A- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Thứ Tư

(07/8)

 

Sáng

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy làm việc với UBKT Tỉnh ủy

Cùng dự:

Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT HU;

Đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận HU;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa diểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(08/8)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

*Chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở tiếp dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14  giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 Thứ Sáu (09/8)

 

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND huyện với Ban Giám đốc Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

08 giờ 00:

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Vu lan năm 2019

Cùng đi:

Thành phần theo thông báo số 419/TB-UBND, ngày 30-7-2019 của UBND huyện

Địa điểm:

Các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Lai Hưng

Chiều

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Địa diểm:

Hội trường A- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan