Hoạt động cải cách hành chính
Thứ sáu, 09/08/2019 | 16:28:38 GMT+7
Về triển khai sử dụng phần mềm Một cửa điện tử (MCĐT) đến UBND cấp xã
Tập tin đính kèm:

Vừa qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ký ban hành văn bản số 2200/UBND-VX về việc triển sử dụng phần mềm Một cửa điện tử đến UBND cấp xã, trong đó yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Quán triệt cán bộ công chức tham gia vào quy trình giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã sử dụng phần mềm MCĐT theo đường dẫn http://dichvucong.binhduong.gov.vn:7979 (mạng công cộng) hoặc http://10.166.254.11:7979 (mạng truyền số liệu chuyên dụng).

Lưu ý: truy cập phần mềm bằng mạng truyền số liệu chuyên dụng có tốc độ nhanh hơn mạng công cộng.

2. Phần mềm MCĐT là phần mềm tập trung cấp tỉnh được quản lý bởi Trung tâm CNTT&TT, do đó dữ liệu được nhập vào phải chính xác, đầy đủ. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phân công trách nhiệm đối với cán bộ công chức phụ trách công tác tiếp nhận, xử lý trên phần mềm MCĐT tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các trường hợp không xử lý, giải quyết không đúng thời gian/quy định trên Phần mềm MCĐT.

3. Việc sử dụng Phần mềm MCĐT là một trong những tiêu chí chấm điểm thực hiện công tác Cải cách hành chính của đơn vị, đánh giá Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện hàng năm, do đó yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã quán triệt nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình sử dụng hần mềm MCĐT, cán bộ công chức được phân công tiếp nhận, xử lý gặp khó khăn hay đóng góp ý kiến cải thiện phần mềm MCĐT, vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Tiên - Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm CNTT&TT qua hộp thư điện tử tiennv.it@binhduong.gov.vn để được hướng dẫn và giải quyết./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan