Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 09/08/2019 | 16:31:37 GMT+7
Lịch làm việc của TT.HU tuần 33-2019 từ ngày 12-8-2019 đến ngày 16-8-2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(12/8)

Sáng

Thường trực Huyện ủy công tác cơ sở

Thứ Ba

(13/8)

Chiều

15 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự họp bàn giao công tác Thường trực HĐND huyện

Cùng dự:

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(14/8)

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy làm việc với Ban lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Cùng dự:

Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy

Phó Văn phòng Hận và chuyên viên Huệ dự

Địa diểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong 06 tháng đầu năm 2019.

Cùng dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đ/c Võ Thành Giàu – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Lê Thành Quý – HUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Công Quan – Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Địa diểm:

Hội trường B, Tỉnh ủy

Thứ Năm

(15/8)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo một số nội dung

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đại diện Lãnh đạo cơ quan UBKT Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

2-

09 giờ 00:

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28

(có chương trình riêng)

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

 Thứ Sáu (16/8)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng cùng dự

2-

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

08  giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

3-

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Dầu Tiếng

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Dầu Tiếng

4-

10 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Dầu Tiếng

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Dầu Tiếng

5-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND huyện

Địa điểm:

Hội trường xã Hưng Hòa

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan