Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 16/08/2019 | 16:06:06 GMT+7
Lịch làm việc của TT.HU tuần 34-2019 từ ngày 19-8-2019 đến ngày 23-8-2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(19/8)

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 8 năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Phó Chánh Văn phòng Hận và chuyên viên Huệ cùng dự

Địa diểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng xét duyệt lương, xét khen thưởng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể huyện đợt 02/2019

Cùng dự:

Thành viên hội đồng theo Quyết định số 2144-QĐ/HU, ngày 08-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa diểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(20/8)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cùng dự:

Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công Đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện và đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Phú Giáo

Địa điểm:

Sân vận động huyện Phú Giáo

4-

11 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phú Giáo

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Sân vận động huyện Phú Giáo

Thứ Tư

(21/8)

 

Sáng

1-

06 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Lễ Mít tinh kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dĩ An

Địa điểm:

Sân vận động thị xã Dĩ An

2-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1- Báo cáo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tháng 8/2019, kế hoạch tháng 9/2019 (VPHU chuẩn bị),

2- Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN tháng 8/2019, kế hoạch tháng 9/2019 (VP.HĐND-UBND chuẩn bị)[1].

3- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01-02-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (Đảng ủy Công an huyện, Ban An toàn giao thông huyện chuẩn bị).

4- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,

5- Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (điều chỉnh năm 2019) và nhiệm kỳ 2020 - 2025, A3 (trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban huyện và các chi, đảng bộ cơ sở),

6- Công tác cán bộ,

7- Công tác phát triển đảng, xóa tên đảng viên.

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy.

ND3:

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an huyện, Phòng Quản lý Đô thị huyện.

ND 4,5,6,7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (UBND huyện chuẩn bị nội dung và chương trình)

*Chánh Văn phòng và Chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm

(22/8)

Sáng

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự buổi làm việc về Đề án xây dựng cơ quan Khối vận huyện Bàu Bàng

Cùng dự:

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp - Tỉnh ủy

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

 Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 8 năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND- UBND huyện

 Thứ Sáu (23/8)

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024

* Phó Chánh Văn phòng Chi và Chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan[1] Nội dung 01, 02 không thông qua tại Hội nghị, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý gửi về Văn phòng Huyện ủy để tổng hợp.


Tin liên quan