Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 30/08/2019 | 16:44:53 GMT+7
Lịch làm việc tuần thứ 36-2019 của Thường trực Huyện ủy từ ngày 02-9-2019 đến ngày 06-9-2019
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(02/9)

Nghỉ Lễ 02/9 theo Thông báo số 165/TB-UBND, ngày 16-8-2019 của UBND tỉnh Bình Dương

Thứ Ba

(03/9)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghe Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc về Đề án cơ quan Khối vận

Mời dự:

Thủ trưởng các cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Huyện đoàn)

Địa điểm:

Phòng họp Ban Dân vận Huyện ủy

2-

09 giờ 30:

Đ/c Bí thư tiếp lãnh đạo Công ty TNHH PaiHong Việt Nam đến chào xã giao

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

10 giờ 30:

Đ/c Bí thư tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Kolon Việt Nam đến chào xã giao

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

14 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Tỉnh về Đề án cơ quan khối Vận huyện Bàu Bàng (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Cùng dự:

Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động)

Địa điểm:

Hội trường A – Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ Tư

(04/9)

 

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Chỉ đạo “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Địa điểm:

Hội trường A – Văn phòng Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Long Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và Khai giảng năm học mới 2019-2020

Địa điểm:

Trường Tiểu học Long Bình

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-6-2016 của BCH TW Đảng (khóa XII) tại Đảng ủy các cơ quan Khối Nhà nước

Mời dự:

Thành phần đoàn kiểm tra theo Quyết định 2145-QĐ/HU, ngày 08-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Khối Nhà nước

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

15 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và cơ quan Văn phòng định kỳ

*Tất cả đảng viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(05/9)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020

Địa điểm:

Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020

Địa điểm:

Trường Trung học cơ sở Long Bình

3-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020

Địa điểm:

Trường Trung học cơ sở Trừ Văn Thố

4-

07 giờ 30:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Huyện ủy viên dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 tại các trường trên địa bàn huyện

Địa điểm:

Theo Thông báo số 595-TB/HU, ngày 30-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 Thứ Sáu (06/9)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1-    Báo cáo kết quả của Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các chi, đảng bộ cơ sở;

2-    Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư khóa XII về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, tháo gỡ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng;

3-    Kế hoạch, đề cương xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

4-    Báo cáo BCĐ 35 tiếp đoàn khảo sát của Tỉnh ủy;

5-          Công tác chuẩn bị Hội thảo “Định hướng công nghiệp hóa-đô thị hóa huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020-2025 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2,3,4,5);

6-    Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng;

7-    Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân;

8-    Phân công cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 13-QĐi/TU, ngày 26-12-2018 của BTV Tỉnh ủy;

9-    Công tác cán bộ;

10-     Công tác phát triển đảng và xóa tên đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 6,7,8,9,10);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1-5:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND6-10:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiếu

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy Công an huyện

Địa điểm:

Phòng họp công an huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan