Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ tư, 04/09/2019 | 14:41:00 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 9 năm 2019 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 36 (03 - 06/9/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua Kế hoạch Họp mặt Doanh nghiệp năm 2019

Phòng Kinh tế

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và Nghe báo cáo tình hình khai giảng năm học 2019 - 2020.

Phòng GD - ĐT

Tuần 37 (09 - 13/9/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức Lễ hội trung thu cho trẻ em.

Phòng LĐ-TB&XH

Tuần 38 (16 - 20/9/2019)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển KT-XH - QPAN 9 tháng đầu năm 2019, kế hoạch quý IV/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019;

- Báo cáo tình hình đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019.

VP. HĐND - UBND

Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2018.

Phòng Nội vụ

Tuần 39 (23 - 27/9/2019)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Phòng TNMT

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

Tin liên quan