Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ năm, 19/09/2019 | 13:22:09 GMT+7
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở năm 2019
Sáng ngày 19/9, Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 120 cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở năm 2019.
Tập tin đính kèm:

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 2 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, bồi dưỡng các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đồng thời tại lớp bồi dưỡng các cán bộ Hội Cựu chiến binh sẽ được bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh.


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Hội CCB ở cơ sở năm 2019 

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các cán bộ Hội Cựu chiến binh những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức, nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Cựu chiến binh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội Chủ nghĩa hiện nay. Từ đó giúp cán bộ hội CCB xác định phương hướng, hành động, luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống “Bồ đội cựu Hồ”. Góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương Bàu Bàng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan