Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ ba, 24/11/2015 | 19:31:50 GMT+7
Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết TW 12 (khóa XI) và Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Sáng ngày 24/11/2015. Ban tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho gần 300 cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài đảng thuộc Khối cơ quan huyện tham gia học tập.
Tập tin đính kèm:

Tại hội nghị các đại biểu được thông tin những nội dung cơ bản mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận tại Hội nghị lần thứ 12, gồm: Tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2015 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kì 2015-2020 và nghe triển khai 4 đề án, 5 chương trình mang tính đột phá của Đảng bộ huyện về hành động, khai thác và phát huy nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH, hạ tầng giao thông nông thôn đến năm 2020 và tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư vào khu công nghiệp – đô thị Bàu Bàng; đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển vững mạnh, toàn diện sớm trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị của tỉnh Bình Dương…

Sau hội nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể của huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các chương trình công tác của Đảng bộ tỉnh, huyện, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp mình sát thực, khả thi, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

HỮU HOÀNG
Tin liên quan