Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ tư, 16/03/2016 | 20:16:46 GMT+7
Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn năm 2016 huyện Bàu Bàng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2016.
Tập tin đính kèm:

Trong quý II năm 2016, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm một số ngày lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975 30/04/2016), 130 năm Ngày Quốc tế lao động (01/05/1886 - 01/05/2016), Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2016); bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021…theo đó, huyện Bàu Bàng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan, chiếu phim lưu động và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tế trồng cây, các hội thi gắn liền với tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, chỉ đạo các ngành chức năng chuyên môn của huyện xây dựng  kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tuyên truyền cổ động …thực hiện tốt các hoạt động các ngày lễ lớn trong quý II năm 2016.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan