Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ ba, 19/04/2016 | 08:00:14 GMT+7
Thông tin Chi cục Thuế Bàu Bàng
Tập tin đính kèm:

5. Chính sách thuế trong lĩnh vực xã hội hóa
(nội dung chi tiết nhấn vào đây)

4. Thay đổi giá đất tính thuế phi nông nghiệp 2017 (Chu kỳ từ thuế 2017-2021)
(nội dung chi tiết nhấn vào đây)

3. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH THUẾ MÔN BÀI NĂM 2017

(nội dung chi tiết nhấn vào đây)

2. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(nhấn vào để xem các hướng dẫn thông tin chi tiết)

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng được thành lập theo quyết định số 398/QĐ-BTC ngày 27/02/2014 của Bộ Tài Chính, trên cơ sở chia tách từ Chi cục Thuế huyện Bến Cát, Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/2014. 

Vị trí, Chức năng của Chi cục Thuế:

- Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước  thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức tại Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng gồm: 

- 01 Chi cục trưởng.

- 01 Phó chi cục trưởng.

- 04 Đội thuế:

   + Đội Hành chính Tài vụ Quản trị Ấn chỉ.

   + Đội Tuyên truyền Nghiệp vụ Kê khai Quản lý thu trước bạ và Thu khác.

   + Đội Kiểm tra và Quản lý thu nợ.

   + Đội Thuế liên xã. 

Thủ tục hành chính: 

Chi cục thuế huyện Bàu Bàng thực hiện các thủ tục hành chính theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo mô hình khung.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: đường N17, Khu đô thị Bàu Bàng, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điện Thọai: 0274.3516.016.

Fax 0274.3516.017.

Email: bba.bdu@gdt.gov.vn.

Tin liên quan