Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ hai, 04/07/2016 | 17:34:29 GMT+7
Huyện Bàu Bàng đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo phong trào hành động cách mạng trong toàn xã hội.
Tập tin đính kèm:

Sau hơn 2 năm thành lập huyện, đã có nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác ở Bàu Bàng tiếp tục được biểu dương, nhân rộng đã có sức lan toả trong cộng đồng, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện hăng say sản xuất, học tập và công tác, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong công việc, cuộc sống thường ngày. Xoay quanh vấn đề này, Phóng viên Đài truyền thanh huyện Bàu Bàng có cuộc phỏng vấn đồng chí Bạch Văn Nhân – Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Bàu Bàng.


Phóng viên: Thưa đồng chí, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xin đồng chí cho biết mục đích ý nghĩa và nội dung của Chỉ thị này?

Đồng chí Bạch Văn Nhân: Cũng như các đồng chí cũng biết, Thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ, huyện Bàu Bàng chính thức được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 01-4- 2014 và đến nay huyện Bàu Bàng cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

Sau khi thành lập, xác định được nhiệm vụ chính trị trọng tâm để lãnh đạo Đảng bộ huyện Bàu Bàng, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, nhận thức được mục đích, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảng bộ huyện đã triển khai những chương trình kế hoạch gì và tổ chức thực hiện như thế nào, thư đồng chí?

Đồng chí Bạch Văn Nhân: Để tiếp tục triển khai thực Chỉ thị 03-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 01/HU, ngày 11-4-2014 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện đến năm 2015. Đồng thời, ban hành Quyết định số 36-QĐ/HU, ngày 15-4-2014 về việc thành lập Bộ phận giúp việc và giao Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW, ngoài việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt việc triển khai học tập, xây dựng kế hoạch làm theo các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên. Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trọng tâm là bước “Làm theo’’. Cụ thể: huyện đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung và xây dựng các Quy chuẩn đạo đức; triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; thực hiện việc kiểm điểm đạo đức lối sống theo Chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 – Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước…

Đặc biệt là Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo rà soát, xây dựng và nhân rộng thực hiện các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua hơn 02 năm phát động thực hiện, toàn huyện đã xuất hiện hơn 60 mô hình, cách làm hay, sáng tạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Điểm hình một số mô hình thật sự hiệu quả được nhân rộng thực hiện từ huyện đến cơ sở như: mô hình “Gần dân, sát dân” huyện phát hiện nhân rộng từ xã Cây Trường; mô hình “Chào cơ đầu tuần”; mô hình “Đảng viên gắn bó với nhân dân nơi cư trú”; mô hình “Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn”; mô hình “Vì dân phục vụ”, “Ngày lao động vì nhân dân”; mô hình “Nghĩa tình”; “Nụ cười công sở”; mô hình “Tiết kiệm vì trách nhiệm và tri ân”…v.v.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện được tiến hành bài bản, nghiêm túc; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sức lan tỏa sâu rộng; góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phóng viên: Đồng chí cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

Đồng chí Bạch Văn Nhân: Bên cạnh kết quả đạt được việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, thì việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03/TW cũng gặp nhưng mặt thuận lợi và khó khăn nhất định, như:

Về thuận lợi:

Huyện mới, cán bộ của huyện Bàu Bàng đa số là trẻ, tâm huyết và nhiệt tình trong công tác.

Được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn. Đồng thời, kế thừa của huyện Bến Cát (cũ) nên đã có sẵn một cái nền để tiếp tục triển khai thực hiện có thuận lợi hơn.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trỡ thành việc làm thường xuyên và được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng.

Về khó khăn:

Một số ít cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là đội ngũ trẻ… từng lúc, từng nơi còn hạn chế trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa, cũng như tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nên hiệu quả có lúc không được như mong muốn;

Thời gian qua công tác tuyên truyền thực hiện cũng còn hạn chế: do cơ sở vật chất còn thiếu thốn, và hệ thống Đài truyền thanh cấp xã cũng chưa đảm bảo nên công tác tuyên truyền còn khó khăn.

Phóng viên: Đồng chí có thể sơ bộ đánh giá kết quả qua 6 tháng đầu năm 2016 Đảng bộ huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 03, phương hướng thực hiện trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo?

Đồng chí Bạch Văn Nhân: Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2016 Đảng bộ huyện đã chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Xây dựng kế hoạch phát động toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyển đề năm 2015 và các năm trước; đăng ký kế hoạch làm theo Bác trong năm 2016;

Triển khai kế hoạch phát động nhân rộng 02 mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Đảng bộ để làm theo, đó là: mô hình “Đảng viên gắn bó với quần chúng nhân dân nơi cư trú” và mô hình “Tiết kiệm vì trách nhiệm và tri ân” được phát hiện ở Đảng ủy xã Hưng Hòa và Đảng ủy các cơ quan khối Đảng – Đoàn thể huyện;

Tổ chức tổng kết 05 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng bộ huyện, giai đoạn 2011 – 2015; đồng thời, biểu dương khen thưởng các tập thể và các tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Đó là một số nội dung trọng tâm thực hiện Chỉ thị 03/TW trong 6 tháng đầu năm 2016. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là:

Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo kế thừa thực hiện và phát huy những kết quả đã đạt qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/TW trên địa bàn huyện;

Và xem đây là tiền đề, cơ sở để tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới một cách có hiệu quả thiết thực.

Hiện nay việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đang chờ cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn triển khai.

Cảm ơn đồng chí!
Tin liên quan