Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ năm, 29/09/2016 | 13:59:43 GMT+7
Bàu Bàng triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2016
Sáng ngày 27/9/2016, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2016; tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - chủ trì hội nghị.
Tập tin đính kèm:

Trong quý IV năm 2016, là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm một số ngày lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (1/10/1995 – 1/10/2016), 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016), 60 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016), 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2016), 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2016), 51 năm Chiến Thắng Bàu Bàng (12/11/1965 – 12/11/2016), 34 Năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), 76 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016). Đông thời cũng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn huyện Bàu Bàng ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lới Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ta trong năm 2016, làm tiền đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã đề ra.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng - chỉ đạo các ngành chức năng chuyên môn của huyện xây dựng  kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tuyên truyền cổ động…thực hiện tốt các hoạt động các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2016.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan