Chương trình Quốc gia Nông thôn mới
Thứ ba, 04/10/2016 | 13:19:37 GMT+7
Tổ chức cuộc hợp thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Chiều ngày 28/9/2016, Đoàn thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bàu Bàng theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 31/8/2016.
Tập tin đính kèm:

Tổ chức hội nghị họp xét kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM của 3 xã Lai Hưng, Hưng Hòa và Tân Hưng đã đăng ký xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện Bàu Bàng chủ trị hội nghị.

       Tại hội nghị, Chủ tịch UBND của 3 xã đã lần lượt báo cáo tóm tắt kết quả các tiêu chí xây dựng NTM của xã, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong xã về kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM, các văn bản chứng minh kết quả thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM theo quy định của Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng dẫn thực hiện của Bộ Tiêu chí quốc gia về NTM và Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Bình Dương và tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 và để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu các tiêu chí xây dựng NTM, Ban chỉ đạo NTM huyện Bàu Bàng sẽ tổ chức họp đánh giá hoàn thiện về mọi mặt để công nhận xã đạt chuẩn NTM 2016.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan