Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ tư, 12/10/2016 | 08:05:28 GMT+7
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025
Với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị phía bắc của tỉnh Bình Dương, huyện Bàu Bàng đã lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 (gọi tắt là Quy hoạch).
Tập tin đính kèm:

   Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ - Nông nghiệp

          Trong đó công nghiệp thành khu vực kinh tế chủ đạo, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, đô thị và nông nghiệp; đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng được yêu cầu phát triển theo từng giai đoạn của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025 được xây dựng và triển khai trên cơ sở đặt trong mối quan hệ tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phù hợp với tiềm năng và lợi thế của huyện về đất đai, địa hình, cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư… qua đó hình thành được cơ cấu kinh tế phù hợp. Theo kế hoạch, dự tính mức tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 18%/năm, 2020 – 2025 là 22%/năm và tăng trưởng doanh thu dịch vụ giai đoạn 2016 – 2020 là 23,38%, 2020 – 2025 là 24%/năm.

          Về phát triển công nghiệp, sẽ tập trung vào các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ hiện đại như sản xuất thiết bị điện, điện tử, công nghệ thông tin, chế biến lương thực – thực phẩm… Đối với các khu công nghiệp (KCN) sẽ phát triển theo hướng tập trung, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; đầu tư đồng bộ về sản xuất, dịch vụ và nhà ở trong và ngoài KCN. Theo đánh giá của các các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh thì việc Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bình Dương đến năm 2020, trong đó huyện Bàu Bàng được điều chỉnh tăng diện tích KCN Lai Hưng từ 400 ha lên 600 ha, KCN Cây Trường từ 300 ha lên 700 ha là cơ sở và động lực lớn để lớn để huyện đặt mục tiêu phấn đấu sớm trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị ở phía bắc của tỉnh Bình Dương.

          Bên cạnh đó, với việc mở rộng diện tích của Khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng thêm 1.000ha, qua đó nâng tổng diện tích của Khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng lên hơn 3.200ha .Thì Khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng sẽ trở thành đô thị vệ tinh của Thành phố mới Bình Dương và đóng vai trò cửa ngõ quan trọng trong việc giao thương, góp phần tạo ra động lực phát triển kinh tế không những cho Bình Dương mà còn cho cả Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

          Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Bàu Bàng cho biết, ngoài việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ thì nông nghiệp của huyện sẽ phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông sản tại địa phương và thị trường tiêu thụ, phát huy thế mạnh của huyện là cây cao su và chăn nuôi.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan