Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 8 / 1 trang
1 Báo cáo 161/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng08/07/2019
2 Báo cáo 82/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I/2019; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 và tháng 4 năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng05/04/2019
3 Báo cáo 40/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/02/2019
4 Báo cáo 199/BC-UBND Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng08/10/2018
5 Báo cáo 166/BC-UBND Về chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 8 năm 2018, Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng23/08/2018
6 Báo cáo 131/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng09/07/2018
7 Báo cáo 54/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I/2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 và tháng 4 năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng09/04/2018
8 Báo cáo 206/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng15/12/2017