Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 104 / 6 trang
21 Nghị quyết 03/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trường Mầm non Hưng HòaHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
22 Nghị quyết 04/NQ-HĐND11 Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu BàngHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
23 Nghị quyết 05/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trường Ban Pháp chế HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Lưu Văn Long)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
24 Nghị quyết 06/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Xuân Lộc)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
25 Nghị quyết 07/NQ-HĐND11 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trương Văn Tài)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
26 Nghị quyết 09/NQ-HĐND11 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Hồng Thái)Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng24/04/2019
27 Báo cáo 82/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I/2019; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 và tháng 4 năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng05/04/2019
28 Báo cáo 40/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/02/2019
29 Công văn 168/UBND-TH Về việc treo cờ và nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng21/01/2019
30 Quyết định 02/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành đã hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng04/01/2019
31 Quyết định 2821/QĐ-UBND Ban hành Quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bàu Bàng Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng28/12/2018
32 Công văn 3475/UBND-VX V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng13/12/2018
33 Nghị quyết 10/NQ-HĐND10 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
34 Nghị quyết 11/NQ-HĐND10 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và cấp giấy phép xây dựng tại khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên giai đoạn 2015-2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
35 Nghị quyết 12/NQ-HĐND10 về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn huyện năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
36 Nghị quyết 13/NQ-HĐND10 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầuHội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương11/12/2018
37 Nghị quyết 14/NQ-HĐND10 thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
38 Nghị quyết 15/NQ-HĐND10 về điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
39 Nghị quyết 16/NQ-HĐND10 về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
40 Nghị quyết 17/NQ-HĐND10 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018