Hệ thống văn bản

Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 33 / 2 trang
21 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
22 Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
23 Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
24 Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
25 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bàu Bàng.Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng24/11/2015
26 Quyết định 03/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng03/07/2015
27 Luật 85/2015/QH13 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dânQuốc hội25/06/2015
28 Luật 77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền địa phươngQuốc hội19/06/2015
29 Chỉ thị 05/CT-UBND Về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đến hết năm 2015Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng12/06/2015
30 Chỉ thị 13/CT-TTg Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chínhThủ tướng Chính phủ10/06/2015
31 Nghị định 56/2015/NĐ-CP Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ09/06/2015
32 Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương01/06/2015
33 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng22/04/2015