Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 104 / 6 trang
61 Nghị quyết 04/NQ-HĐND9 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
62 Nghị quyết 05/NQ-HĐND9 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa IIHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
63 Nghị quyết 06/NQ-HĐND9 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bàu Bàng năm 2017Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
64 Nghị quyết 07/NQ-HĐND9 về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
65 Nghị quyết 08/NQ-HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
66 Nghị quyết 09/NQ-HĐND9 về việc tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát để thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốnHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
67 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng20/07/2018
68 Báo cáo 131/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng09/07/2018
69 Kế hoạch 95/KH-UBND Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" huyện Bàu Bàng, lần I năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng12/06/2018
70 Kế hoạch 71/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/04/2018
71 Báo cáo 54/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I/2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 và tháng 4 năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng09/04/2018
72 Kế hoạch 57/KH-UBND Về xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Y tế giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng03/04/2018
73 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng23/01/2018
74 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng19/12/2017
75 Báo cáo 206/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng15/12/2017
76 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng20/11/2017
77 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng26/09/2017
78 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng y tế huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng21/09/2017
79 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng22/08/2017
80 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng15/08/2017